50+ Fit-shape

50+FIT-SHAPE

Een gezellige groepsles voor de 50-plussers!
De les bestaat uit een combinatie van fitness en lichte oefeningen in de zaal. De lessen worden altijd onder deskundige begeleiding van een docent gegeven.

Wanneer vindt dit plaats?
Deze lessen zijn op maandag- en vrijdagochtend.

Leuk weetje
Wist u dat ons oudste lid 86 jaar is en 2 maal in de week sport? Je hebt dus geen reden om niet mee te doen!